ČASTÉ OTÁZKY

Stačí, ak máte platný občiansky preukaz / cestovný pas a vodičský preukaz skupiny B platný minimálne 3 roky. Rovnaké podmienky platia aj pre ďalších vodičov.

Prevzatie je možné v prvý deň prenájmu od 12:00, vrátenie v posledný deň prenájmu do 12:00. Naše vlastné karavany (označené ženskými menami) sa preberajú v našej prevádzke v Žiline na Bytčickej 2 (nájdete nás v areáli Stavomontáže) . Auto-stany a doplnky na rovnakej adrese.  Karavany našich partnerov preberáte v ich sídle. Mesto je uvedené v ponuke. Presnú adresu Vám včas oznámime.

Orientačný čas prevzatia a vrátenia je potrebné vopred dohodnúť.

Svoje auto (do 3,5 ton) môžete parkovať u nás. Areál je monitorovaný kamerovým systémom.

Samozrejme môžete a výhodou pre Vás môže byť uplatnenie DPH u našich vlastných karavanov (sú pomenované ženskými menami). Pri karavanoch našich partnerov je v popise karavanu uvedené, či je vlastník platcom alebo neplatcom DPH.
Karavan / auto-stan však musí prevziať štatutár alebo ním splnomocnená osoba. Plná moc musí byť overená notárom. Formulár plnej moci Vám na vyžiadanie pošleme.

Využite náš online rezervačný systém. Vyberte si karavan, auto-stan alebo čokoľvek z ponuky a  následne zvoľte v rezervačnom kalendári voľný termín. Po potvrdení rezervácie Vám rezervačný systém automaticky a obratom zašle na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie a v prílohe správy nájdete aj zálohovú faktúru. Uhradením zálohy v termíne splatnosti sa rezervácia stáva záväznou.
Prípadne nám môžete osloviť cez kontaktný formulár alebo e-mailom na adresu pozicovna@velkyvoz.sk. Pokojne nás kontaktujte aj telefonicky.

Ak objednávate viac ako 1 mesiac pred začiatkom prenájmu je rezervačná záloha 50% z ceny prenájmu. Zvyšná časť prenájmu je splatná 10 dní pred začiatkom prenájmu.
Ak objednávate menej ako 1 mesiac pred začiatkom prenájmu je rezervačná záloha v plnej hodnote prenájmu.
Vratná záloha (kaucia) musí byť pripísaná na našom účte až tesne pred začiatkom prenájmu. Platby v hotovosti neprijímame.

Obytné auto Vám odovzdávame upratané a v čistom stave vnútri aj z vonku. Interiér by nemal byť pri vrátení znečistený vrátane WC, kúpeľne, drezu, chladničky. Vonkajšie umývanie je zahrnuté v servisnom poplatku a od klienta sa nevyžaduje s výnimkou zablateného alebo inak silne znečisteného stavu.  Pred vrátením vozidla ďalej vyprázdnite nádrž na odpadovú vodu, vyprázdnite a vypláchnite WC kazetu. Obytné auto Vám odovzdávame s plnou nádržou nafty aj AdBlue a to aj v prípade pristavenia na Vami určenej adrese. Rovnako pri vrátení vozidla by mala byť nádrž pohonných látok aj nádrž na AdBlue doplnená klientom na čerpacej stanici vzdialenej nie viac ako 10 km od miesta prevzatia. Ak niektorú z uvedených činností nechcete, alebo nestihnete vykonať, radi to urobíme za Vás. Tieto služby sú spoplatnené a ceny sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Áno, domáce zvieratá ako sú pes a mačka môžete za poplatok zobrať na cesty so sebou. Informujte nás o tom a zaznamenáme to do preberacieho protokolu. Obytné auto pred vrátením vyčistite tak, aby prítomnosť domáceho zvieraťa nebola zrejmá. Nájomca zodpovedá za bezpečnú prepravu domáceho zvieraťa a zodpovedá za splnenie všetkých súvisiacich právnych noriem platných v čase a mieste svojho pobytu. Upozorňujeme, že nie všetky kempy akceptujú prítomnosť domácich zvierat.

Pravidlá cestnej premávky na Slovensku aj inde v Európe prikazujú cestujúcim v osobných (aj obytných) vozidlách počas jazdy riadne sedieť v sedadlách a byť pripútaní bezpečnostnými pásmi. Je teda zakázané v obytnom aute počas jazdy okrem iných činností aj stáť, chodiť, či ležať na posteli.

Nenašli ste potrebnú informáciu?

Napíšte nám svoju otázku cez formulár nižšie. Odpovieme v krátkom čase na zadanú e-mailovú adresu. Ďakujeme.

Nákupný košík